OUR TEAM
Harsh Bengani

Harsh Bengani

Licensee and Organizer

Namrata Shah

Namrata Shah

Co-organizer

Mrunalini M

Mrunalini M

Curator

Komal Nagraj

Komal Nagaraj

Curator

Nitheesha Bandaru

Nitheesha Bandaru

Curator

Thoshita Kasula

Thoshita Kasula

Editor

Spandan Mahadev

Spandana Mahadev

Script and Filming

Sindhu Priya

Sindhu Priya

Design and Decorations

Spoorthy Suresh

Spoorthy Suresh

Event Manager

Harsh Chaurasia

Harsh Chaurasia

Sponsorship Manager

Nikhil K.S

Nikhil K.S

Budget Manager

Sumit Kumar

Sumit Kumar

Technical Head

Aman Raj

Aman Raj

Web Developer

Suraj L

Suraj Lokesh

Graphics Designer

Shruti Agrawal

Shruti Agrawal

Marketing Head

Suhaas Hareesh

Suhaas Hareesh

Marketing Manager

Arpan Kr. Sah

Arpan Kr. Sah

Public Relations

Operations

Pratyay Amrit

Pratyay Amrit

Darshan R.S

Darshan R.S

Ranjan Gandhi

Ranjan Gandhi


VOLUNTEERS

Pushpa T.P

Shanmukha

Chandana N

Sneha S

Ramyashree Matam

Bhavana S

Aastha

Bhavana G

Mahendara Pratap Singh

Raghav Malpani